𝑪𝑯𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 𝑻𝑬̂́𝑻 𝑵𝑯𝑨̂𝑴 𝑫𝑨̂̀𝑵 𝟮𝟬𝟮𝟮 🐯🐯🐯

𝑪𝑯𝑼̛𝑶̛𝑵𝑮 𝑻𝑹𝑰̀𝑵𝑯 𝑲𝑯𝑼𝒀𝑬̂́𝑵 𝑴𝑨̃𝑰 𝑻𝑬̂́𝑻 𝑵𝑯𝑨̂𝑴 𝑫𝑨̂̀𝑵 𝟮𝟬𝟮𝟮 🐯🐯🐯

𝗧𝗼𝘆𝘀𝗽𝗵𝗲𝗿𝗲 thông báo chương trình khuyến mãi dành cho dịp Tết Nguyên Đán 2022, bắt đầu từ ngày 14/01/2022 đến hết 14/02/2022 dành cho toàn bộ hệ thống cửa hàng 𝗧𝗼𝘆𝘀𝗽𝗵𝗲𝗿𝗲😘😘😘

🔺 Ưu đãi các set chủ đề Tết :

➕ 𝗖𝗢𝗦𝗕(𝗦) - 𝗠𝗶𝗰𝗸𝗲𝘆: 𝗞𝘂𝗻𝗴 𝗙𝘂 𝗠𝗶𝗰𝗸𝗲𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗠𝗶𝗻𝗻𝗶𝗲 𝟲𝟵𝟯 từ 1.150.000 VNĐ còn 700.000 VNĐ.

➕ 𝗣𝗢𝗣 𝗞𝗲𝘆𝗰𝗵𝗮𝗶𝗻: 𝗗𝗶𝘀𝗻𝗲𝘆-𝟮𝗣𝗞-𝗠𝗶𝗰𝗸𝗲𝘆 & 𝗠𝗶𝗻𝗻𝗶𝗲 𝟯𝟲𝟯𝟲𝟴 từ 399.000 VNĐ còn 250.000 VNĐ.

🔺 𝙄𝙘𝙝𝙞𝙗𝙖𝙣 𝙆𝙪𝙟𝙞

➕ Mua 2 tặng 1 dành cho các ticket sau :

🔳 𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗜𝗘𝗖𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗢𝗙 𝗢𝗠𝗡𝗜𝗕𝗨𝗦

🔳 𝗗𝗥𝗔𝗚𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗘𝗫 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗧𝗢𝗨𝗥𝗡𝗔𝗠𝗘𝗡𝗧 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 𝗕𝗔𝗧𝗧𝗟𝗘

🔳 𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗜𝗘𝗖𝗘 𝗔𝗡𝗡𝗜𝗩𝗘𝗥𝗦𝗔𝗥𝗬

🔳 𝗗𝗥𝗔𝗚𝗢𝗡 𝗕𝗔𝗟𝗟 𝗕𝗔𝗖𝗞 𝗧𝗢 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗟𝗠

➕ Mua 4 tặng 1 dành cho các ticket sau :

🔳 𝗠𝗬 𝗛𝗘𝗥𝗢 𝗔𝗖𝗔𝗗𝗘𝗠𝗜𝗔 𝗧𝗛𝗘 𝗠𝗢𝗩𝗜𝗘 𝗪𝗢𝗥𝗟𝗗 𝗛𝗘𝗥𝗢𝗘𝗦‘ 𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡

🔳 𝗞𝗜𝗠𝗘𝗧𝗦𝗨 𝗡𝗢 𝗬𝗔𝗜𝗕𝗢- 𝗣𝗥𝗢𝗖𝗘𝗘𝗗 𝗪𝗜𝗧𝗛 𝗨𝗡𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗔𝗕𝗟𝗘 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧 𝗔𝗡𝗗 𝗦𝗪𝗢𝗥𝗗

➕ Ngoài ra với hai set dưới đây khi mua ticket các bạn sẽ nhận được các quà tặng bí mật :

🔳 𝗢𝗡𝗘 𝗣𝗜𝗘𝗖𝗘 𝗘𝗫 𝗧𝗛𝗘 𝗙𝗜𝗘𝗥𝗖𝗘 𝗠𝗘𝗡 𝗪𝗛𝗢 𝗚𝗔𝗧𝗛𝗘𝗥𝗘𝗗 𝗔𝗧 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗥𝗔𝗚𝗢𝗡

🔳 𝗞𝗜𝗠𝗘𝗧𝗦𝗨 𝗡𝗢 𝗬𝗔𝗜𝗕𝗔 - 𝗦𝗛𝗔𝗞𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗦𝗪𝗢𝗥𝗗 𝗕𝗨𝗥𝗡 𝗬𝗢𝗨𝗥 𝗛𝗘𝗔𝗥𝗧

➕ Mừng Năm 22 - Nhân 2 quà tặng :

🔳 𝗛𝗼𝘁 𝗧𝗼𝘆𝘀 𝟭/𝟰, 𝟭/𝟲 : Giảm 30% so với giá niêm yết

🔳 𝗛𝗼𝘁 𝗧𝗼𝘆𝘀 𝗽𝗵𝘂̣ 𝗸𝗶𝗲̣̂𝗻 𝘃𝗮̀ 𝗰𝗮́𝗰 𝘀𝗮̉𝗻 𝗽𝗵𝗮̂̉𝗺 𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁𝗯𝗼𝘅 đ𝗶 𝗸𝗲̀𝗺 : Giảm 50% so với giá niêm yết.

🔳 Với hóa đơn trên 𝟲.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ các bạn sẽ nhận thêm 1 gối 𝗖𝗼𝘀𝗯𝗮𝗯𝘆 cực dễ thương.

➕ Mua 01 𝗙𝘂𝗻𝗸𝗼 𝗣𝗢𝗣 tặng 01 𝗙𝘂𝗻𝗸𝗼 𝗣𝗢𝗣 cùng loại. (Tặng thêm 01 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀 𝗠𝘆𝘀𝘁𝗲𝗿𝘆 cho đơn hàng trên 𝟴𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ)

➕ Mua 01 Cosbaby bất kỳ tặng 01 Cosbaby 550.000 VNĐ (Tặng thêm 01 𝗕𝗼𝘅 𝗔𝗿𝘁 cho đơn hàng trên 𝟴𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ)

➕ Mua 01 𝗕𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗞𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺 bất kỳ Tặng 01 𝗕𝗲𝗮𝘀𝘁 𝗞𝗶𝗻𝗴𝗱𝗼𝗺 cùng loại (Tặng thêm 01 𝗧𝘀𝘂𝗺 𝗧𝘀𝘂𝗺 cho đơn hàng trên 𝟴𝟬𝟬,𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ)

➕ Tặng 01 𝗦𝗗𝗙 𝘀𝗲𝘁 𝗔 𝗵𝗼𝗮̣̆𝗰 𝗕 cho đơn hàng từ 𝟭.𝟱𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬 𝗩𝗡Đ

Toysphere kính chúc các bạn năm mới vạn điều may, nhiều điều hay ạ 👏👏