Chương trình Tặng Sản Phẩm Theo Tổng Hóa Đơn

Thời Gian Áp Dụng : 22/12/2018 – 06/01/2019

Áp dụng cho toàn bộ sản phẩm.

Với hóa đơn từ

  • 500.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Ticker,Folder.
  • 1.000.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Bút Starwar.
  • 1.500.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Herocross 2”,Keychain Pop,Keychain PU.
  • 2.500.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Mystery Minis,Keychain Cosbaby.
  • 4.000.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Funko Pop.
  • 5.500.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Cosbaby,Herocross 4”
  • 8.000.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Pop 6, Pop Ride, Set 2 Pop, Beast Kingdom Deselect.
  • 10.000.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Beast Kingdom DAH, Set 2 Cosbaby.
  • 30.000.000vnđ Sẽ Được Tặng Các Sản Phẩm Set 6 Cosbaby.
  • 80.000.000vnđ Sẽ Được Tặng Sản Phẩm Mô Hình 1/6 Hottoys.

 

Lưu ý: Quý Khách Hàng được phép gộp hóa đơn trong ngày, không cộng dồn hóa đơn các ngày khác nhau.